Mgr. Zuzana Bajkaiová

Bratislava
Více informací
 • SEP 2021
 •  postgraduálne semináre / Harald Auer, Lilian Troost, Kavi Gemini, Bradhena Tschumi
 • Práce s traumatem u detí – Maggie Kline 
 • kraniosakrálna terapia
 • sprevádzanie tehotných žien a podpora rodičovských kompetencií
 • sprevádzanie jednotlivcov a rodín v krízach

Tel: +421 905 235 387

PhDr. Helena Božková, Ph.D.

Tábor
Více informací
 • SEP 2017
 • FTVS UK – rehabilitace
 • kraniosakrální terapie
 • OSHO rebalancing, terapie orientovaná na tělo, jejímž cílem je zlepšení vztahu k tělu a nastolení rovnováhy mezi tělem, jeho pocity a duševními postoji

Tel: +420 725 613 629

e-mail: helehele@seznam.cz

Mgr. Kateřina Caklová

Beroun
Více informací
 • SEP 2017
 • FHS UK – Supervize ve zdravotnictví (Mgr.)
 • ETF Sociální práce (Bc.)
 • VOŠ ETS Pastorační činnost 
 • ČAA – dvouletý akreditovaný arteterapeutický výcvik
 • Práce s dětmi Maggie Kline
 • Supervizorka v pomáhajících profesích
 • facilitátorka EmotionAid® v ČR

Tel: +420 737 371 470

e-mail: 1katecakl@gmail.com

Mgr. Bc. Eva Gerlachová

Praha
Více informací
 • SEP 2013
 • PVŠPS Sociální práce, aplikovaná psychoterapie
 • 2017 – ČAPZT – Integrativní výcvik v psychoterapii zaměřený na tělo
 • od 2016 v Daseinanalytickém výcviku

Tel: +420 603 268 665

e-mail: evagerlachova@email.cz

Ing. Eva Haluzová

Karlovy Vary
Více informací
 • SEP 2013
 • Vysoká škola aplikované psychologie  Terezín – Výcvik Koučování  s využitím systemického, PCA a Gestalt přístupu
 • VŠZ Praha – Provozně ekonomická fakulta 
 • 2009/2010 Výcvik systemické a rodinné konstelace u Jana Bílého

Tel: 777 127 744

Mgr. Ivana Horáková

Bratislava, online
Více informací
 • SEP 2021
 • FHS UK – Sociální a kulturní ekologie
 • 2-letý výcvik Eurolife – Living Compassion, Robert Gonzales 
 • 3-letý sebezkušenostní Výcvik pro život, ČR
 • Certifikovaná trenérka nenásilné komunikace, 2014
 • Roční výcvik mediace Mediate Your Life
 • od r. 2018 vede výcvik Mediace pro život v ČR

Tel: +420 776 375 387

Jakub Jekl, BCST​

Praha, České Budějovice, online
Více informací
 • SEP 2021
 • SE assitence Chorvatsko, Canada (online)
 • Kraniosakrální biodynamika (od 2012 s Bhadrena Tschumi a Kavi Alessandro Gemin)
 • Praktikant Nenásilné komunikace (2022 v Carpi Italia s Meri Ciuti)
 • Práce s novorozeňaty a rodinami v rámci Bidodynamické práce (Bhadrena Tschumi)
 • Asistent a facilitátor mužských kruhů (Gregor Steinmaurer)
 • Instruktor Taji-Quan a starého umění pulsace Yiquan

Tel: +420 731 739 599

Tel: +39 3534415374

e-mail: jakubjekl@seznam.cz

Mgr. Tereza Koryntová

Praha
Více informací
 • SEP 2013, asistentka SE tréninku ČR
 • FF UK – jednooborová psychologie
 • ČAPZT – čtyřletý výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo
 • Práce s předky – P. Levine
 • Práce s vývojovými problémy – P. Levine
 • Práce s dětmi – Maggie Kline
 • facilitátorka EmotionAid® v ČR

Tel: +420 732 743 818

e-mail: koryntovat@seznam.cz

Mgr. Ing. Zlata Koštejnová

Děčín
Více informací
 • SEP 2013, asistentka SE tréninku ČR
 • PedF UK – sociální pedagogika-VKZ
 • CSI Institut – dvouletý výcvik v kraniosakrální biodynamice
 • Práce s předky – P. Levine
 • Práce s vývojovými problémy – P. Levine 
 • Ego State Therapy – Maggie Phillips/Kathy Steele/Wendy Lemke
 • Práce s dětmi Maggie Kline
 • facilitátorka EmotionAid® v ČR

Tel: +420 777 626 514

e-mail: zlata.kostejnova@gmail.com

Dhyani Maria Kovar

Praha, Černošice
Více informací
 • SEP 2010
 • senior Asistent ve výcviku SE v ČR and Švýcarsku
 • humanistická terapeutka (více než 30 let zkušeností a praxe)
 • poradenství, energetická práce
 •  Ego State Therapy v SE – M.Phillips
 •  Oko jehly 1,2 s Peterem Levinem
 • Práce s dětmi – Ale Duarte

Tel: +49 163 905 97 20

e-mail: being-awake@gmx.de

Zuzana Kozáková

Praha
Více informací
 • SEP 2021
 • fyzioterapie LF UK
 • antropologie PřF UK
 • kraniosakrální biodynamika – dvouletý výcvik CS Institut
 • workshopy Stillness Touch (Ch. Ridley, G. Milne)

Tel: 774 824 803

e-mail: zuzana@masaze-terapie.eu

Mgr. Vladimír Krutina, CSB

Pardubice
Více informací
 • SEP 2021
 • Sociální a masová komunikace – Univerzita J. A. Komenského
 • Advanced Strategies for Healing Sexual Trauma – Ariel Giarretto
 • Sexological Bodywork, The Institute of Somatic Sexology
 • Like a Pro: Wheel of Consent – Betty Martin
 • Roční výcvik Tune in to Children – Alé Duarte
 • Psychoterapeutické minimum – Institut Biosyntézy
 • primární zaměření na oblasti sexuality, intimity a alternativních vztahových uspořádání a na témata spojená s LGBTQIA+/English speeking

Tel: +420 602 565 203 

e-mail: vladimirkrutina@icloud.com

Dagmar Gem Kůrková

Praha
Více informací
 • SEP 2017
 • výcvik kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky R. Neškrabal
 • výcvik neuroenergetická terapie R. Gilchrist
 • výcvik polaritní terapie R. Gilchrist
 • postgraduální semináře kraniosakrální biodynamika M. Kern, G. Milne, Ch. Ridley aj.
 • Práce se vzorci P. Levine
 • Práce s dětmi M. Kline, M. Appleton, S. Kean
 • Facilitátorka EmotionAid® v ČR

Tel: +420 603 474 687

e-mail: gem.dagmar@gmail.com

Ing. Jana Ohanková

Praha
Více informací
 • SEP 2017
 • postgraduální semináře M. Kline, Ch. Ridley, M. Kern, Sheila Kean, A. Saywel, Roger Gilchrist
 • výcvik v kraniosakrální biodynamice (A. Saywel, 2010)
 • kurzy Mindfulness – základní, pokročilý kurz (J. Honzík, 2018)
 • kurzy v oblasti jógy a Pilates – vedení lekcí od roku 2004

Tel: +420 731 210 822

e-mail: joy@janaohankova.cz

Dagmar Samková, BCST

Plzeň, Bělá
Více informací
 • SEP 2017
 • výcvik kraniosakrální biodynamiky 2005-2009
 • práce s miminky a dětmi (Bhadrena T. Gemin, E. Skove, M. Kline)
 •  práce s vnitřními orgány – R. Gillchrist

Tel: 724 318 701

e-mail: info@bcst.cz

Zia Sluková, Ph.D.

Praha
Více informací
 • SEP 2017
 • Somatic Ego-State Therapie®, Maggie Phillip
 • Touch Skills for Therapists, Kathy Kain
 • Integrative Birth Dynamics Practice, Jullian Gustavson

Tel: +420 604 417 878

e-mail: petraziaslukova@gmail.com 

Mgr. Eva Směšná

Prostějov
Více informací
 • SEP 2021
 •  FF UP Olomouc – jednooborová psychologie
 • Nabídka služeb psychologa. Poskytování poradenství pro děti a dospělé.

Tel: +420 773 014 881 

e-mail: smesna.eva@seznam.cz

PhDr. Iva Součková

Jindřichův Hradec
Více informací
 • SEP 2017
 • UP FF – jednooborová psychologie
 • výcvik v krizové intervenci
 • výcviky v rodiném poradenství, drogová specializace, motivační rozhovory

Tel: 725 552 279

e-mail: souckova.ivus@gmail.com

Mgr. Pavel Spanilý

Praha
Více informací
 • SEP 2017
 • Právnická fakulta UK
 • Kurz mediace u JUDr. Radky Medkové a PhDr. Dany Rabiňákové

Tel: +420 607 710 477

e-mail: pavel.spanily@gmail.com

Martin Srdce

Praha
Více informací
 • SEP 2017
 • CSI Institut – dvouletý výcvik v kraniosakrální biodynamice
 • výcviky Stillness Touch (CH. Ridley, G. Milne)
 • facilitátor EmotionAid®

Tel: +420 608 920 804

e-mail: msrdce@seznam.cz 

Bc. Vilma Srovnalová

Šternberk
Více informací
 • SEP 2013
 • UP FTK – fyzioterapie
 • výcvik v kranio-sakrální osteopatii
 • neuroenergetická terapie

Tel: +420 608 976 830 

e-mail: vilmasrovnalova@seznam.cz

Mgr. Radka Tomášková

Olomouc
Více informací
 • SEP 2021
 •  Fyzioterapie – SZU Bratislava
 • Rekreologie – UP v Olomouci
 • Lektorka Metody Ludmily Mojžíšové pro ČR
 • Roční výcvik Tune in to Children, Alé Duarte
 • SE přístup u dětí,  Maggie Kline
 • SAFE® – Mentorentraining, vztahová vazba, Prof. Brisch

Tel:  +420 602 539 123

e-mail: info@radkatomaskova.cz 

Mgr. Ondřej Toth

Olomouc
Více informací
 • SEP 2021
 • jednooborová psychologie UP v Olomouci
 • terapeutická práce od roku 2011
 • práce s dětmi i dospělými
 • postgraduální seminář s M. Kline
 • rodinný transformativní mediátor
 •  nabízím distanční práci (přes počítač)

Tel: +420 731 053 469

Ing. Slavomír Uhrin

Bratislava, Slovensko
Více informací
 • SEP 2013
 • postgraduální semináře s M. Kline, I. Wiedenmann
 • SE semináře se S. Hoskinsonem
 • seminář Psychoterapia traumy s E. Weidenfeld
 • intenzivní seminář v procesově-orientované psychologii

Tel: +421 904 661 960

Mgr. Luděk Vágner

Olomouc, Šumperk
Více informací
 • SEP 2017
 • UP FTK – fyzioterapie
 • výcvik kranio-sakrální osteopatie
 • výcvik viscerální manipulace

Tel: 733 190 022

Mgr. Filip Žitník

Praha
Více informací
 • SEP 2013
 • FHS UK – Obecná antropologie, integrální studium člověka
 • CSI Institut – dvouletý výcvik v kraniosakrální biodynamice
 • základní výcvik v procesově orientované psychologii

Tel: +420 724 017 424

Sabine Voelker

Více informací
 • SEP 2001
 • Senior Asistentka ve výcviku SE v ČR
 •  diplomovaná učitelka Feldenkrais metody (od r.1992)
 •  Heilpraktikerin (od r.  2005)
 •  poskytuje supervize individuální i skupinové

Tel: +49 8022 670 043

Harald Auer

Více informací
 • SEP 2008
 • Senior Asistent ve výcviku SE v ČR
 • Natural Health Practitioner
 • výcvik v kranio therapy
 • poskytuje supervize individuální i skupinové

Tel: +43 699 105 19 258

Mgr. Jan Baldessar Formánek

Praha
Více informací
 • ve výcviku SE (2021 – 2024)
 • Psychologie FF UK (Mgr. 2015)
 • psychoterapeutický výcvik SUR (2012 – 2017, sebezkušenost 600h)
 • psycholog ve zdravotnictví
 • soukromá psychoterapeutická praxe

Tel: 728 429 674

Sidika Kovář

Praha
Více informací
 • SEP 2011
 • v roce 1996 začal pracovat jako terapeut s Osho Divine Healing Arts (TCM, Shiatsu) a s masážema
 • v roce 1999 s Osho Pulsation (Dechová terapie)
 • v roce 2003 se Star Sapphire (forma Gestalt terapie)
 • od roku 2023 pracuje také jako vztahový a holistický poradce (School for Essential Counselling)

Tel: 776 529 117

Sabine Schumann

Praha
Více informací
 • SEP 2023  (UTA Akademie, Köln, – Doris Rothbauer, Raja Selvam, Sona Gomez)
 • Advanced Rolfing Practitioner
 • Rolf Movement Practitioner
 • working language english and german

Tel: 00420/60373285