Asociace Somatic Experiencing®

Liane Zink – supervize s tématy Práce se sny a Bodywork

Informace k supervizi Vážení a milí kolegové,společně s Českou asociací SE a Českou asociací pro psychoterapii zaměřenou na tělo vám...
Read More
1 2 3 22

Hledám informace o metodě

popis, historie, výzkum, články

Hledám informace o členství

Přihláška a poplatky

Hledám praktikanta Somatic Experiencing®

seznam praktikantů – členů asociace

Hledám kurz/výcvik

základní výcviky, nástavbové a sebezkušenostní kurzy