Somatic Experiencing® (SE®) nabízí novou a pozitivní perspektivu traumatu. Peter A. Levine, SE®, vyvinutý dr. Peterem A. Levinem, je krátkodobý, naturalistický přístup k řešení a léčení traumatu založený na pozorování divokých zvířat. Ačkoli jsou rutinně ohroženi, divoká kořist zvířata jsou zřídkakdy traumatizována. Využívají vrozené mechanismy k regulaci a vybíjení vysoké úrovně energetické vzrušení spojené s přežitím. 

Přestože my lidé jsme narozeni s prakticky stejnými regulačními mechanismy jako zvířata, funkce těchto vrozených systémů je často potlačena nebo inhibována. Naše neochota vzdát se instinktu brání úplnému vybití energií pro přežití. Taková nevybitá energie může zůstat „zaseknutá“ v našem těle a nervovém systému, což může vést k fyzickým příznakům nebo neklidu. Spojením nejvyšších mozkových funkcí rafinovaného vědomí s primitivními zvířecími instinkty je možné „modelovat“ integrovanou traumatickou „imunitu“ zvířat v nás. 

Pomocí SE® mohou být zachycené energie přežití přeměněny a vybity, což nám umožňuje vrátit se k rovnováze v důsledku ohromných zážitků, jako je strach, vztek, bezmocnost, ztráta atd. Jsme schopni rozvíjet svou vlastní přirozenou schopnost vzplanout se po extrémní události. Transformace traumatu tímto způsobem nám umožňuje stát se plně lidským.

Zdroj: https://somatic-experiencing-europe.org/somatic-experiencing/