Řádným členem se stává registrovaný absolvent tříletého kurzu SE (držitel certifikátu EASE), který písemně, vyplněním přihlášky, požádá o členství v ASE ČR a je přijat ASE ČR a zároveň potvrdí svým podpisem souhlas s dodržováním Etického kodexu ASE ČR.