Hlavním posláním Asociace je obhajovat a chránit profesní zájmy praktikantů metody Somatic Experiencing® (SE) sdružených v Asociaci Somatic Experiencing České republiky z.s. (ASE ČR). Zároveň chceme prosazovat zejména odborné a legislativní zájmy včetně profesního rozvoje metody v ČR a spolupodílet se na vytváření podmínek k získání plné kvalifikace praktikantů SE. Nedílnou součástí našich aktivit je také péče o odborný růst a profesionální úroveň členů ASE ČR a organizace a podpora celoživotního vzdělávání praktikantů SE. Asociace má také možnost vyjadřovat se k úrovni odborné práce a profesní etiky praktikantů SE s chránit profesní zájmy praktikantů SE v otázkách souvisejících s praktikováním metody SE. Dalším záměrem je spolupracovat se stavovskými a profesními sdruženími u nás i v zahraničí, podávat koncepční, metodické a jiné návrhy příslušným státním orgánům a jiným institucím.

Hlavním posláním spolku je:

 1. Obhajovat a chránit profesní zájmy praktikantů metody Somatic Experiencing ® (SE) sdružených v Asociaci Somatic Experiencing České republiky, z.s. (ASE ČR).
 2. Prosazovat zejména odborné a legislativní zájmy včetně profesního rozvoje metody v ČR.
 3. Spolupodílet se na vytváření podmínek k získání plné kvalifikace praktikantů SE.
 4. Pečovat o odborný růst a profesionální úroveň členů ASE ČR, organizovat a podílet se na organizaci celoživotního vzdělávání praktikantů SE.
 5. Vyjadřovat se k úrovni odborné práce a profesní etiky praktikantů SE.
 6. Chránit profesní zájmy praktikantů SE v otázkách souvisejících s praktikováním metody SE.
 7. Působit tak, aby veřejnost byla chráněna před nekvalifikovaným výkonem, který souvisí s aplikací metody SE.
 8. Spolupracovat s dalšími stavovskými a profesními sdruženími u nás i v zahraničí.
 9. Podávat koncepční, metodické a jiné návrhy příslušným státním orgánům a jiným institucím.
 10. Se získanými finančními prostředky hospodařit v souladu s cíli ASE ČR.
 11. Vyvíjet podle potřeby vlastní ediční činnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *