Předsednictvo ASE

  • Mgr. Ing. Zlata Koštejnová – předsedkyně ASE
  • Mgr. Tereza Koryntová – místopředsedkyně ASE
  • PhDr. Helena Božková, Ph.D.
  • Kateřina Caklová, Dis.

Etická komise ASE

  • Mgr. Filip Žitník
  • Mgr. Tereza Koryntová
  • Bc. Vilma Srovnalová

Revizní komise ASE​

  • Mgr. Pavel Spanilý
  • Dagmar Gem Kůrková
  • Ing. Jana Ohanková