Předsednictvo ASE

  • Mgr. Kateřina Caklová – předsedkyně ASE
  • Mgr. Tereza Koryntová – místopředsedkyně ASE
  • Mgr. Radka Tomášková
  • Mgr. Eva Směšná

Etická komise ASE

  • Mgr. Filip Žitník
  • Mgr. Tereza Koryntová
  • Mgr. Eva Směšná

Revizní komise ASE​

  • Mgr. Pavel Spanilý
  • Dagmar Gem Kůrková
  • Ing. Jana Ohanková