Studenti

Praktikanti, kteří jsou v současné době v profesním výcviku a poskytují zkušební ošetření dle svých stávajících dovedností.

Praktikanti SE

Profesionálové, kteří získali profesionální vzdělání, vykonávají terapii jako svou profesi, dále se vzdělávají a podstupují supervize.