Přejeme všem svým členům i příznivcům klidný rok 2023 a těšíme se na vzájemná setkávání. 

PF 2023