8. kraniosakrální konference

Zveme vás na 8. kraniosakrální konferenci, která se bude konat 9.3.2024 v Praze. Konferenci organizuje Česká kraniosakrální asociace. Letošním tématem je – Sebe-poznání v terapii.

PF 2024

Pokojné Vánoce a požehnaný nový rok Vám přeje ASE.

Online workshop od Liane Pinto

4.11.2023 bude online workshop od Liane Pinto na téma s názvem „Od subjektivity k objektivitě. Jak tvořit terapeutický plán na podkladě Somatic experiencing®“. Workshop je hrazený – 220 euro za jednotlivce, v případě pětičlenné skupiny 210 euro. Podrobné informace a registraci

Online seminář – Práce s časovou osou

Seminář povede Harald Auer. Seminář se bude konat v sobotu 21.10.2023 od 10:00 do 17:30 (s hodinou a půl na oběd). Tentokrát na téma: Práce s časovou osou. Cena aktivní účastni je 1400 Kč, zakoupit si záznam je možné za 700

Valná hromada 2023

Dne 22.9. proběhla valná hromada. Děkujeme všem za jejich účast. Důležité informace jsou: proběhly změny v předsednictví a orgánech Asociace a je změněna výše členských poplatků. Změny jsou zveřejněny na stránkách Asociace. Podrobné informace z valné hromady mohou členové Asociace

Valná hromada AKTUALIZACE

Valná hromada se bude konat 22.9.2023 oficiálně od 19:00, neoficiálně začíná již v 17:30 v Libockém dvoře v prostorách centra BeBalanced – na adrese Rybničná 18, 162 00 Praha 6

Valná hromada

Valná hromada se bude konat 22.9.2023 od 17. hodin v Praze.