8. kraniosakrální konference

Zveme vás na 8. kraniosakrální konferenci, která se bude konat 9.3.2024 v Praze. Konferenci organizuje Česká kraniosakrální asociace. Letošním tématem je – Sebe-poznání v terapii.

Intervize

Intervize se konají každé poslední úterý v měsíci od 19.00 – 20.30. na Zoomu. Datum příští intervize je 30.1.2024

PF 2024

Pokojné Vánoce a požehnaný nový rok Vám přeje ASE.

Valná hromada 2023 – členové

Děkujeme všem za účast na valné hromadě. Podrobné informace z valné hromady naleznete buď v mailu – formou přílohy v Newsletteru, nebo jako soubor přiložený níže v této novince, dále jsou zde k nahlédnutí soubory: Zpráva představenstva ASE za roky

Valná hromada AKTUALIZACE

Valná hromada se bude konat 22.9.2023 oficiálně od 19:00, neoficiálně začíná již v 17:30 v Libockém dvoře v prostorách centra BeBalanced – na adrese Rybničná 18, 162 00 Praha 6

Valná hromada

Valná hromada se bude konat 22.9.2023 od 17. hodin v Praze.

GA v Edinburghu

14. – 17. 6. 2023 byla Great Assembly v Edinburghu, kde byla zastoupena i naše asociace. Bližší informace o novinkách ze světa probereme na naší české valné hromadě.