Asociace Somatic Experiencing®

Online seminář – Práce s časovou osou

Seminář povede Harald Auer. Seminář se bude konat v sobotu 21.10.2023 od 10:00 do 17:30 (s hodinou a půl na...
Read More
1 6 7 8 9 10 22

Hledám informace o metodě

popis, historie, výzkum, články

Hledám informace o členství

Přihláška a poplatky

Hledám praktikanta Somatic Experiencing®

seznam praktikantů – členů asociace

Hledám kurz/výcvik

základní výcviky, nástavbové a sebezkušenostní kurzy