Asociace Somatic Experiencing®

8. kraniosakrální konference

Zveme vás na 8. kraniosakrální konferenci, která se bude konat 9.3.2024 v Praze. Konferenci organizuje Česká kraniosakrální asociace. Letošním tématem je...
Read More

Hledám informace o metodě

popis, historie, výzkum, články

Hledám informace o členství

Přihláška a poplatky

Hledám praktikanta Somatic Experiencing®

seznam praktikantů – členů asociace

Hledám kurz/výcvik

základní výcviky, nástavbové a sebezkušenostní kurzy