Minimal Page

Naše poslání

Obhajovat a chránit profesní zájmy praktikantů metody Somatic Experiencing (SE) sdružených v Asociaci Somatic Experiencing České republiky, z.s. (ASE ČR).